Produkt

ZenRobotics Recycler finns ute nu! Detta är världens första robotbaserade system för avfallssortering. ZenRobotics Recycler (ZRR) är för närvarande utformat för bygg- och rivningsavfall (CND) och återvinner värdefulla råvaror från avfallet med hjälp av avancerad maskininlärningsteknik. För närvarande kan ZRR sortera metall-, trä- och stenfraktioner. Systemet förbättras ständigt: När det lär sig att plocka nya material kan kunderna köpa den nya förmågan i form av en uppgradering!

ZenRobotics Recycler använder en mängd sensorer (kameror för det synliga ljusspektret, NIR, 3D laserskannrar, haptiska sensorer, etc.) för att skapa en exakt analys i realtid av den aktuella avfallsströmmen som behandlas. Baserat på denna analys fattar systemet självständiga beslut om vilka objekt det ska välja och hur det ska göra detta. Välkommen till robotarnas framtid!